ප්ලාස්මා කැපුම් යන්ත්රය

ප්ලාස්මා කැපුම් යන්ත්රයේ පරාමිතිය සකසන්නේ කෙසේද?

වෙළඳ නාමය:යුනියන් ලේසර්

වර්ගය:ප්ලාස්මා කැපුම් යන්ත්රය

1500*3000 වැඩ කරන ප්රදේශය

Sawteeth වැඩ කරන මේසය

චාප වෝල්ටීයතාව වැඩි වීම

120A Huayuan සමග UnionLaser 1530 ප්ලාස්මා කැපුම් යන්ත්‍රය

වෙළඳ නාමය:යුනියන් ලේසර්

වර්ගය:ප්ලාස්මා කැපුම් යන්ත්රය

1500*3000 වැඩ කරන ප්රදේශය (අභිරුචිකරණය කළ හැක)

120A Huayuan (ඔබේ කැපුම් ඝණකම අනුව)

යන්ත්රය සඳහා වසර 3 ක වගකීමක්


එක්සත් ජනපදය සම්බන්ධ කරන්න

Give us A Sout
ඊමේල් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න